*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4955 adet kelime arandı.
Son arananlar: paleo+, tırpan, imla, sik-, refleks, .

Son güncelleme: 29 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr mouvement 1. hareket, 2. a.a. Lat mouimentum hareket Lat mouere hareket etmek +ment

muz

Ar/Fa mūz موز za.a. OFa mōz a.a. Sans moça मोच za.a.

Ar muẓaffar مظفّر z [#ẓfr mufaˁˁal II mef.] zafer bahşedilmiş Ar ẓafara ظفر zzafer kazandı

Ar muḍirr مضرّ z [#ḍrr mufˁil IV fa.] zarar veren, zararlı Ar ḍarra zarar verdi

Ar *muˁḏib معذب z [#ˁḏb mufˁil IV fa.] azap veren Ar ˁaḏaba عذب zazapengel oldu, sıkıntı verdi

Ar muḍṭarib مضطرب z [#ḍrb muftaˁil VIII fa.] ıztırap çeken, azap ve sıkıntı içinde olan Ar iḍṭirāb إضطراب z [iftiˁāl VIII msd.] iç çatışma içinde olma

Ar mubādala ͭ مبادلة z [#bdl mufāˁalaͭ III msd.] değiş tokuş etme, bedeliyle değiştirme

Ar *mubādil مبادل z [#bdl mufāˁil III fa.] mübadele eden Ar mubādala ͭ مبادلة z [mufāˁalaͭ III msd.] eşdeğeri ile değiştirme, takas etme

Ar mubāḥ مباح z [#bwḥ mufˁal IV mef.] izinli, yasak olmayan Ar ibāḥa ͭ إباحة z [ifˁālaͭ IV msd.] izin verme, serbest bırakma Ar bāḥa açık ve düz idi

Ar mubālaġa ͭ مبالغة z [#blġ mufāˁalaͭ III msd.] belagat gösterme, abartma, retorik

Ar mubārak مبارك z [#brk mufāˁal III mef.] kutlu, kutsanmış Ar mubāraka ͭ مباركة z [mufāˁalaͭ III msd.] kutsama, bereket duası etme

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.