*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4330 adet kelime arandı.
Son arananlar: herkes, hemşire, vira, imla, Kamelya, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa nuχūd نخود za.a. << OFa naχōd a.a.

Moğ nökür yoldaş, arkadaş, liderin yakın maiyeti Moğ nökü- yanına gelmek, yamamak, eklemek

Ar nuḳṣān نقصان z [#nḳṣ fuˁlān msd.] eksik oluş, eksiklik Ar naḳaṣa نقص zeksildi, eksik idi

Ar nuḳṭa ͭ نقطة z [#nḳṭ fuˁlaͭ mr.] nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri Aram nūḳdətā נוקדתא znokta, özellikle İbrani yazısında kullanılan noktalama işaretleri İbr/Aram #nḳd נקד znoktalama, sivri bir uçla işaretleme, gagalama

Fr nocturne gece müziği Lat nocturnus geceye ait Lat nox, noct- gece << HAvr *nekʷ-t- gece

Fr nomade İng nomad göçebe EYun nomás, nomad- a.a. EYun némō, nom- davar sürmek << HAvr *nem-

Fr/İng nomenclature 1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. a.a. Lat nomenclatura adıyla çağırma Lat nomenclator yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş § Lat nomen ad Lat calare çağırmak, yüksek sesle ilan etmek +tura

Fr +nomie İng +nomy +1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma EYun nomeía EYun nómos νόμος ztöre, adet, yasa EYun némō νέµω zpay ve kısmet etmek, mera paylaşmak << HAvr *nem- pay verme, takdir etme, ölçme

Fr nominal isim bakımından, itibari Lat nominalis Lat nomen, nomin- isim +al<< HAvr *nōmn isim

çoc

İng noodle çorba şeklinde pişirilen erişte, şehriye Alm Nudel a.a. ?

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.