*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4243 adet kelime arandı.
Son arananlar: kurum2, kaşık, nodul, Maşeri, çekimser, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng +nome [bileşik adlarda] 1. düzen, yasa, 2. düzenleyen, yasayan EYun nómos νόμος zyasa, töre EYun némō νέµω zpay ve kısmet etmek << HAvr *nem- pay verme, takdir etme, ölçme

Fr nomade İng nomad göçebe EYun nomás, nomad- a.a. EYun némō, nom- davar sürmek << HAvr *nem-

Fr/İng nomenclature 1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partinin devlet görevlerine atama sistemi Lat nomenclatura adıyla çağırma Lat nomenclator yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş § Lat nomen ad Lat calare çağırmak, yüksek sesle ilan etmek +ura

Fr +nomie İng +nomy [bileşik adlarda] 1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma EYun nomía νομία zyasama EYun nómos yasa, töre +ia

Fr nominal isim bakımından, itibari Lat nominalis Lat nomen, nomin- isim +al-<< HAvr *nōmn̥ isim

çoc

İng noodle çorba şeklinde pişirilen erişte, şehriye Alm Nudel a.a. ?

Fr nordique kuzeyli, kuzeye ait Fr nord kuzey +ikGer *nor-tr aşağıya veya kuzeye doğru << HAvr *nr-tro- HAvr *ner-1 aşağı, sol, kuzey

Fr norme kural, standart, ölçü << Lat norma marangoz gönyesi

Fr normale kurala uygun, kurallı Lat normalis gönyeli, ölçüye uygun Lat norma gönye +al-

Fr nostalgie sıla hasreti, eskiye duyulan özlem § EYun nóstos νόστος zvatana dönme, sıla (<< HAvr *nos-to- HAvr *nes-1 eve dönme ) EYun álgos άλγος zacı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.