*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3818 adet kelime arandı.
Son arananlar: faş2, söz, Boş, elli, tayir.

Son güncelleme: 20 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng oocyte tıpta yumurta döllenmemiş hücresi § EYun ōón/ōión ωόν/ωιόν zyumurta (<< HAvr *ōw-yo- a.a. ) EYun kýtos κύτος zhücre

Fr opaque şeffaf olmayan Lat opacus gölgeli, karanlık

Fr opale bir tür değerli taş << Lat opalus a.a. EYun opállios οπάλλιος za.a. Sans úpala उपल zher çeşit taş, mücevher

İt opera 1. iş, eser, 2. müzikli dram (İlk kullanım: İkinci anlamda 1590 Filippo Neri, Floransalı müzik kuramcısı.) << Lat opera [çoğ.] eserler Lat opus iş, eser

Fr opération 1. işlem, ameliye, 2. tıpta ameliyat Lat operatio a.a. Lat operari iş yapmak, emek vermek +ion

Fr opérette hafif opera, müzikal tiyatro İt operetta [küç.] a.a. İt opera +ette

Fr opportunisme fırsatçılık (İlk kullanım: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fr opportun uygun, elverişli +ism- Lat opportunus limana doğru esen (rüzgâr), elverişli Lat opportare uygun olmak Lat ob+ portus liman +are

Fr opposition zıtlık, muhalefet Lat oppositio a.a. Lat opponere, oppos- karşı gelmek, karşı koymak +ion Lat ob+ ponere, pos- koymak

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [freq.] tercih etmek, seçmek +ion Lat *opere, opt- a.a. << HAvr *op-2 a.a.

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ, οπτ- zgöz +ik- ≈ EYun ʰoráō, op- οράω, oπ- zgörmek +sis HAvr *okʷ- a.a.

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.