*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,179 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2095 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, fırla-, tembel, Behemehâl, Hrmet, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

YLat palladium bir element 1804 William Hyde Wollaston (1766-1828), İng. kimyacı. öz Pallas 1802'de keşfedilen bir asteroid EYun pallas παλλας z1. genç kız, bakire, 2. tanrıça Athena'nın lakabı

Fr palmier Lat palma el ayası, palmiye

Fr palpation (tıpta) elle vurarak muayene etme Lat palpatio el ayası ile dokunma, cess Lat palpare, palpat- okşamak +ion

Fr palpitation kalp çarpıntısı Lat palpitatio Lat palpitare [freq.] hızla ve hafifçe vurmak, patpatlamak +ionLat palpare elle hafifçe vurmak

Fr paletot << Eİng paltock bir tür kısa palto

Fa pālūda پالوده zsüzülmüş şey, pelte, jöle (Fa pālūdan, pālā- پالودن, پالا zsüzmek +a) << OFa pālūdak a.a.

İt pagliaccio bostan korkuluğu [esk.], soytarı << Lat palliatus pelerinli, cübbeli Lat pallium eski Roma'da üst giysi, cübbe

Fr palliatif yumuşatıcı, örtücü, asıl sorunu gizleyerek geçici çözüm sağlayan OLat palliare, palliat- pelerin giydirmek, üstünü örtmek +ivLat pallium pelerin +are

İsp pampa Güney Amerika'da ağaçsız büyük ova Quechua bamba ova

≈ OFa pambak/pambuk 1. ipek böceği veya pamuk kozası, 2. pamuk ≈ EYun bombúks βομβύξ/παμβάξ zipek böceği kozası

Fr/İng pan+/panto+ [bileşik adlarda] tüm, hep, her EYun pâs, pant- πᾶς, παντ- za.a. << HAvr *pant- a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.