*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2363 adet kelime arandı.
Son arananlar: bomba, monşer, civciv, mert, Özgür, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa pārsa/pārsā پارسه zdilencilik, dervişlik

Fr parcel parçacık, porsiyon << OLat particellum [küç. küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım

Fr parchemin inceltilmiş sığır veya koyun derisinden yapılmış kâğıt << Lat charta pergamena a.a. öz Pergamum Küçük Asya'da bir kent, Bergama

İng part-time kısmi mesai § İng part pay, kısım (Lat pars, part- a.a. ) İng time zaman

≈ Fa partal پرتل zbohça, yolculukta taşınan yük Hind

Fr parthénogénèse bakire doğum, döllemesiz üreme § EYun parthénos παρθένος zbakire EYun génesis γένεσις zdoğum EYun gígnomai, gen- γίγνομαι zdoğmak veya doğurmak +sis

Fr parterre zemin, bahçe tasarımında merkezi açık alan, tiyatroda zemin katı Fr par terre toprağa yakın, yerden Fr per+1terre yer, zemin, toprak << Lat terra

Fr la partie 1. bölüm, pay, kısım, 2. eğlence veya spor amacıyla toplanan insan grubu << OLat partita [fem.] ayrılan pay, kısım, bölüm Lat partire pay etmek, ayırmak Lat pars, part- pay, kısım, hisse << HAvr prə-ti- HAvr *perə-2 ayırmak, pay etmek

Fr le parti hizip, siyasi parti Fr la partie kısım, pay

Fr particule parçacık Lat particulus [küç.] a.a. Lat pars, part- pay, kısım +ul-

Fr partition 1. bölüm, bölme perdesi, 2. müzikte farklı aletlere ait notaları altalta gösteren notasyon Lat partitio Lat partire, partit- bölmek, pay etmek +ion

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.