*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2544 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, armatör, torna, pavyon, oku-, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng pipeline boru hattı § İng pipe boru İng line hat

marka Pyrex ateşe dayanıklı cam markası 1915 Corning Glass Works, ABD. EYun pýr πύρ zateş

Ar bāydaḳ بايدق zsatrançta piyon, piyade askeri OFa payādak a.a.

Fa bāzār بازار zçarşı veya pazar, alışveriş edilen yer << OFa vāzār a.a. (Sogd vāçarn a.a. ) << EFa vahā-çarāna- alışveriş-yeri

Fr basin [abb.] EFr bombasin/bombasine bir tür ince pamuklu kumaş İt bambagine/bombagine pamuklu << OLat bambax pamuk OYun pambáks παμβάξ za.a. OFa a.a.

Fa pāzū/pājū բազուկ z1. kol, baldır, 2. pancarın sebze olarak yenen sapı OFa bāzūg kol

Fa pāsbān bekçi, nöbetçi, özellikle gece bekçisi Fa pās nöbet (Ave pāθra- koruma, bakma, gözetme )

Fa pīçe پيچه zyüz örtüsü, perde << OFa *pēçak OFa pēçidan burmak, büzmek

İt pezzetto [küç.] küçük kumaş veya kâğıt parçası İt pezzo parça << OLat *pettia Kelt *petssi << HAvr *kʷezd-i- parça

ped

İng pad ayak tabanı, tıkız yatak, dolgu << Ger

Fr pédagogue çocuk eğitimi uzmanı EYun paidagōgos παιδαγωγος zçocuk bakıcısı, eğitmen § EYun paîs, paid- παῖς, παιδ- zçocuk EYun agōgós αγωγός zyöneten, sevk eden EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek, gütmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.