*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,227 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2236 adet kelime arandı.
Son arananlar: tura, feçes, imla, MEZkur, hücre, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr pédophile İng paedophile çocuklara cinsel ilgi duyan kimse, sübyancı

<<? TTü bak bak! beğenme ünlemi

Fa pahlavān پهلوان zbahadır, yiğit, savaşçı << OFa pahlavīk Part, MÖ 3. yy'da İran'ı istila eden ve 450 yıl egemen olan Doğu İran kavmine mensup kişi ≈ Sogd pahlawānī a.a. ≈ EFa parθava- a.a.

Fa pijmurda پژمرده z [pp.] solmuş, buruşuk, hırpalanmış Fa pijmurdan پژمردن zsolmak, eskimek +a<? Fa pij پژ zburuşuk, eski

Fr péjoratif İng pejorative kötüleyici, aşağılayıcı Lat peiorare, peiorat- kötülemek, aşağılamak +iv-Lat peior [kıy.] daha kötü, beter +are<< ALat *ped-ios

pek

<< ETü bek sert, sağlam, katı, korunaklı

<< TTü pek iyi

Fr pékinois bir köpek cinsi öz Pékin Çin'de bir kent Çin Beijing 北京 z«Kuzey Başkenti», a.a.

TTü pek sağlam, metin

<< ETü-O bekmes koyultulmuş üzüm şurubu

Yun paksamátion παξαμάτιον z [küç.] iki kez pişmiş asker ekmeği, bisküvi << OYun paksamâs παξαμᾶς za.a. +ion2

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.