*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4227 adet kelime arandı.
Son arananlar: ciyak, abide, eksport, ciro, barbar, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa paymān 1. ölçü, ölçek, 2. antlaşma, yemin Fa/OFa paymūdan, paymā- پيمودن, پيما zölçmek, kestirmek EFa pati- karşı, yüz yüze, ön (edat)

Fa paymāna پيمانه zölçek, şarap kadehi Fa paymān ölçü +a

Fa/OFa panīr پنير zpeynir << OFa panīr a.a. (≈ Ave payah- süt ≈ Sans páyas पयस् zsüt )

Fr paysage kır manzarası Fr pays kır, taşra; ülke +age<< Lat pagensis kırsala ait olan Lat pagus kır, taşra

~? Erm *pozavak բոզաւագ zfahişe-başı DankoffALT 63.§ Erm poz բոզ zfahişe Erm avak աւագ zbey, ağa, reis

Fa puχta پخته zpişmiş Fa puχtan πηκτός zpişirmek +a≈ Ave paçaiti, paχ- πηγνυμι, πηκτ- za.a. << HAvr *pekʷ- a.a.

~? Erm pul u pert փուլ ու փերթ zkırık dökük Acar IV.499 ve 522§ Erm pul փուլ zyıkık, harap Erm pert փերթ zkopuk, kırık

<< ETü-O *bıŋar su gözü, çeşme

onom uçma ve kanat çırpma sesi

Yun prása πράσα z [çoğ.] Yun/EYun práson πράσον zsoğangillerden malum sebze, allium porrum

onom zayıf ışıldama sözü

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.