*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 9392 adet kelime arandı.
Son arananlar: yarak, imla, tartan1, ahmak, ceste ceste, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr plongeon dalış Fr plonger suya dalmak Lat plumbum kurşun

İng pluralism çoğulculuk İng plural çoğul +ismOLat pluralis a.a. Lat plus, plur- daha çok +al<< HAvr *plə-u- HAvr *pelə-1 dolu veya çok olmak

Fr ploutocratie zenginler iktidarı § EYun ploûtos πλοῦτος zservet, zenginlik (<< HAvr *plou-to- HAvr *pleu- akmak ) EYun krátos κράτος zgüç, iktidar

YLat plutonium bir element 1942 Seaborg ve Wahl, ABD. öz Pluton bir gezegen öz Pluton Roma mitolojisinde yeraltı tanrısı

Fr pluviomètre yağmur-ölçer § Lat pluvium yağmur (HAvr *pleu- akmak ) Fr mètre ölçen, ölçü

Fr pneumonie akciğer iltihabı, zatürree EYun pneúmōn πνεύμων zakciğer EYun pnéō πνέω znefes almak, solumak << HAvr *pneu- a.a.

Lat podium kaide, paye, üzerinde durulan yer EYun pódion πόδιον z [küç.] «ayakçık», a.a. EYun poús, pod- πούς, ποδ- zayak +ion<< HAvr *pod- a.a. HAvr *ped-1 a.a.

Fr poème şiir Lat poema a.a. EYun poíēma ποίημα zeser, mamul, yapı, özellikle sanat eseri, şiir EYun poiéō ποιέω zyapmak, imal veya inşa etmek +ma<< HAvr *kʷoi-wo- HAvr *kʷei-2 yapmak, üstüste koymak, katmak, inşa etmek

pof

ünl pof//pöf/puf/püf 1. üfleme, nidası, 2. yorgunluk, bıkkınlık, öfke nidası

İt focaccia külde pişmiş küçük hamur işi << OLat focacia a.a. Lat focus ocak, ateş

İng pogrom özellikle bir azınlık grubuna yönelik katliam Rus pogrom çatışma, arbede Rus pogromit' çatışmak Rus grom patırtı, çatırtı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.