*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1801 adet kelime arandı.
Son arananlar: köçek, dıngıl, eğreti, kofti, homojen, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr population nüfus Fr populer iskân etmek, halkla doldurmak +ionLat populus halk

Fr populaire halka ait, halka uygun, halkça sevilen << Lat popularis a.a. Lat populus halk, kamu, cumhur +ari-

Fr populiste İng populist halkçı Lat populus halk +ist-

Fr porphyre bir tür kızıl mermer, somaki EYun porphyritḗs πορφυριτής za.a. EYun porphýra πορφύρα zerguvan rengi boya veren bir tür deniz kabuklusu, murex

İng porno [abb.] İng pornography fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın EYun pórnē πόρνη zfahişe EYun pérnēmi πέρνημι zsatmak, özellikle köle satmak << HAvr *per-nə- HAvr *per-5 ödemek, satmak

Fr porcelaine İt porcellana 1. parlak beyaz renkli bir tür deniz kabuğu, 2. görüntüsü buna benzeyen rafine çini, porselen Lat porcella [küç.] dişi domuzcuk, kadın cinsel organı Lat porcus domuz +ell-<< HAvr *porko- a.a.

Fr portion 1. pay, kısım, taksit, 2. bir kerede yenilen yemek << Lat portiō pay, kısım Lat partire/portire pay etmek +ionLat pars, part- pay +are

<< ETü borsmuk «boz benek», malum hayvan ETü boz +mUk

İng port 1. kapı, liman, 2. elektronikte input veya output kapısı Lat portus liman Lat porta kapı << HAvr *pr-tu- kapı HAvr *per-2 ileri veya karşıya geçmek

öz Portakal Portekiz İt Portogallo a.a. Lat portus Cale İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto

İng portal büyük kapı Lat porta kapı +al-<< HAvr *pr-tā- kapı, geçit HAvr *per-2 ileri geçmek, geçirmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.