*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8851 adet kelime arandı.
Son arananlar: ehram, kurt, klik, babalık, yelek, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<? Fa pūsīdan çürümek, bozulmak Ave pūya irin, cerahat

Lat post sonra (edat ve fiil öneki)

Fa/OFa pōst پوست zderi, cilt, hayvan postu << EFa pavastā- kılıf, kabuk Ave apa-vasta- dış-örtü Ave apa+vasta-/vastra- örtü << HAvr *wes-4 örtünmek, giyinmek

İng post nöbet yeri, mevzi, mesleki pozisyon Fr le poste a.a. İt posto a.a. << Lat positum a.a. Lat ponere, pos- koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak

İt posta [f.] 1. menzil, durak, 2. menzilden menzile ulakla haber iletme sistemi << Lat posta [n. çoğ.] Lat postus mevzi, menzil Lat ponere, pos- koymak, mevzilendirmek

Bul postál ayakkabı

İng poster duvara asılan ilan İng to post çakmak, dikmek İng post direk, kazık, kapı sövesi Lat postis a.a.

Fr postiche takma saç, peruka, sahte kürk İt apposticcio a.a. İt apponere takmak Lat ad+ponere, posit- katmak, koymak

Fr post-moderne "modern-sonrası", 1980'lerden sonra ortaya çıkan bazı düşünce akımlarına verilen ad İng post-modern "modern sonrası", 20. yüzyıl modernizmine tepki olarak doğan sanat ve düşünce akımlarına verilen ad 1966 Nicholas Pevsner, Amer. sanat eleştirmeni.

Lat post mortem ölümden sonra § Lat post sonra Lat mors, mort- ölüm

§ Fa post نشين zhayvan postu, (mec.) oturma yeri Fa nişīn ڀوست zoturan

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.