*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,199 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3023 adet kelime arandı.
Son arananlar: +istan, gonad, makalât, Kobra, imtihan, .

Son güncelleme: 21 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

≈ Erm pot փոթ za.a.

İng pot 1. metal eritme kabı, 2. her türlü çanak, tencere OLat pottus metal eritme kabı Ar būta, būṭaḳ a.a. Fa pota a.a.

Fa pūta/pota پوته zküçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı << OFa pōtak a.a.

Fr potentiel gizil, olası Lat potentia güç, kuvvet, etki +al-Lat posse, pot- muktedir olmak, yapabilmek +entia<< HAvr *poti- güçlü, muktedir

YLat potassium bir element 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı. İng potash bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat § İng pot çanak İng ash kül

Fr bottine [küç.] küçük çizme, bot Fr botte

İng potlatch bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık Amer potlatsh vermek, karşılıksız verilen şey, hediye

Fr pot-pourri 1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım § Fr pot çanak, tencere Fr pourri bozuk, bayat, çürümüş (<< Lat putridus a.a. Lat puter çürük << HAvr *pu-tri- a.a. )

<< TTü boduk/bıdık küçük, yavru

Erm potor փոթոր zburuşuk (sıfat) Erm pot փոթ zkat, kırma, buruşukluk (isim)

Yun voreás << EYun boréas βορεάς zkuzey rüzgârı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.