*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3042 adet kelime arandı.
Son arananlar: adıl, Ulusal, imla, Ulus, günaydın.

Son güncelleme: 21 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr prématuré [pp.] olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum Fr pre+ maturé [pp.] olgunlaşmış << Lat maturatus [pp.] a.a. Lat maturare olgunlaşmak Lat maturus 1. erken, turfanda (ürün), 2. olgun, ergin +are

İng premium 1. ödül, 2. faiz, fazladan ödeme, 3. (Amer. ticari dilde) birinci sınıf

Fr prince 1. hükümdar, 2. hükümdar oğlu << Lat princeps şef, önder, hükümdar § Lat primus ilk, ön Lat capere, capt- almak

Fr prince de Galles 1. Galler Prensi, 2. Kraliçe Victoria'nın büyük oğlu olan Galler Prensi'nin (7. Edward) moda ettiği siyah-beyaz balıksırtı desenli kumaş

Fr princesse [fem.] hükümdar kızı veya prens eşi OLat principessa a.a.

Fr principe ilke Lat principium bir şeyin başı § Lat primus önce Lat capere, capt- almak, tutmak

Alm Präparat önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç Lat praeparatum [pp. n.] a.a. Lat praeparare önceden hazırlamak Lat prae+ parare, parat- hazırlamak

Fr préposition «öne koyma», gramerde edat Lat praepositio a.a. Lat praeponere +ion zöne koymak Lat prae+ ponere, pos- koymak

Fr presse 1. basınç, baskı, basım, 2. baskı aleti Fr presser basmak, sıkmak, sıkıştırmak Lat premere, press- basmak, sıkmak << HAvr *prem-, *pres- HAvr *per-4 bastırmak, sıkmak

İng presbyterian «rahipçi», İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep EYun presbýter πρεσβύτερ z [kıy.] daha yaşlı kişi, dede, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu EYun présbys πρέσβυς zyaşlı, önder << HAvr *pres-gʷu- önde-giden

Fr prestige 1. sihir, göz boyama, tılsım (esk.), 2. itibar Lat praestigium tılsım, sihir, göz boyama Lat praestringere göz bağlamak Lat prae+ stringere, strict- sıkmak, sıkıca bağlamak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.