*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,108 madde altında toplam 31,452 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3368 adet kelime arandı.
Son arananlar: şirin, sıhhat, kemer, imla, zavallı.

Son güncelleme: 22 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr rationel akla uygun, akılcı Lat rationalis a.a. Lat ratio oran, gerekçe, yargı, akıl +al- Lat reri, rat- saymak, kestirmek, yargılamak +ion

Ar raˁşa(t) رعشة z [#rˁş faˁla(t) msd.] titreme Ar raˁaşa رعش ztitredi

Fr rachitique raşitizm hastalığına tutulmuş olan YLat rachitis bir iskelet hastalığı +ik EYun ráχis ράχις zbelkemiği, omurga

Fr raté [pp.] hayatını veya kariyerini boşa harcamış kimse Fr rater argoda boşa atmak, ziyan etmek Fr prendre un rat «sıçan yakalamak», a.a. (deyim) Fr rat büyük fare, sıçan << OLat rattus/raton a.a.

İng rattan Doğa Asya'ya özgü bir tür kamış, bu kamıştan yapılan mobilya Malay rōtan kamış

İng round 1. yuvarlak, 2. halka, çember, döngü, tur, spor müsabakalarında dönem Fr rond a.a. << Lat rotundus tekerlek gibi, yuvarlak Lat rota tekerlek << HAvr *rot-ā- HAvr *ret- yuvarlanmak, dönmek

Fa rāvand راوند zsapları yenen bir sebze, rheum rhabarbarum ≈ Ave rae-vand rae? veren

Ar rāwi راوٍ z [#rwy fāˁil fa.] rivayet eden Ar rawā روا zhikâye etti, haber iletti

İt ravioli [küç. çoğ.] bir tür hamur dolması, mantı İt ravo turp, şalgam << Lat rapum a.a.

Ar rawḍa(t) روضة z [#rwḍ faˁla(t) mr.] bahçe, özellikle cennet bahçesi ≈ Ave raodha- büyüme, bitki bitme

ray

Fr rail tren yolu İng rail 1. tahta çubuk, cetvel, 2. a.a. EFr reille tahta çubuk, cetvel << Lat regula 1. cetvel, 2. kural, düzen << HAvr *reg-1 doğrultmak, yöneltmek, yönetmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.