*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2367 adet kelime arandı.
Son arananlar: parala-, dubara, kolonya, kaşı-, palaz, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr réplique yanıt, tiyatroda aktörün sözleri Fr répliquer yanıtlamak, cevap vermek Lat replicare a.a. Lat re+plicare katlamak

İng replica bir nesnenin bire bir kopyası İt replica cevap

İng repo [abb.] İng repurchase agreement geri satın alma sözleşmesi İng re+purchase satın alma

Fr/İng repression geri-bastırma Lat repressio Lat repremere geri bastırmak +ionLat re+premere, press- basmak, sıkmak

Fr reproduction yeniden üretme, çoğaltma Fr re+production üretme

Fr réputation ün, saygınlık, itibar Lat reputatio a.a. Lat reputare değer vermek, itibar etmek, saymak +ionLat re+putare saymak

Ar raˀsan رأساً z [zrf.] baş olarak, başça Ar raˀs رأس z [#rAs] baş, kafa +an

Fr réception 1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı Lat receptio a.a. Lat recipere, recept- kabul etmek +ionLat re+capere, capt- almak, kabul etmek

Fr récepteur alıcı Lat receptor Lat recipere, recept- +or

İng recession Fr récession gerileme, geri gitme Lat recedere, recess- geri gitmek +ionLat re+cedere, cess- gitmek

İng reset yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi İng re+set kurma, ayağa kaldırma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.