*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1536 adet kelime arandı.
Son arananlar: şehvet, imla, tüf, kolej, belediye, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar raˀsan رأساً z [zrf.] baş olarak, başça Ar raˀs رأس z [#rAs] baş, kafa +an

Fr réception 1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı Lat receptio a.a. Lat recipere, recept- kabul etmek +tionLat re+capere, capt- almak, kabul etmek

Fr récepteur alıcı Lat receptor Lat recipere, recept- +or

İng recession Fr récession gerileme, geri gitme Lat recedere, recess- geri gitmek +tionLat re+cedere, cess- gitmek

İng reset yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi İng re+set kurma, ayağa kaldırma

Fr récif denizde sığ kum şeridi, mercan kayalığı İsp arrecife a.a. Ar ar-raṣīf الرصيف z [#rṣf faˁīl sf.] dalgakıran Ar raṣafa رصف ztaş döşedi, yol yaptı

Ar rasm رسم z [#rsm faˁl msd.] 1. işaretleme, 2. ayak izi, işaret, simge, damga, 3. suret, 4. resmi tören, ayin Ar rasama رسم z1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti (Aram rəşam רשׁם ziz ve işaret yapmak, kaydetmek İbr rāşam a.a. )

Ar raşīd رشيد z [#rşd faˁīl sf.] doğru yolda olan, olgun

Fr récital dinleti, şiir okuma, tek kişilik konser Fr réciter yüksek sesle okumak, şiir söylemek +alLat recitare a.a. Lat re+citare çağırmak, yüksek sesle konuşmak

Fr récitatif operada makamla konuşma Fr réciter makamla söylemek +iv

Fr réchaud küçük soba veya fırın Fr re+chaud sıcak << Lat calidus a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.