*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3752 adet kelime arandı.
Son arananlar: perşembe, top1, tak-, Tantuni, kütük, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa rīχt ريختم zdökme, döküm Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zdökmek

Ar riḍāˀ رضاء z [#rḍy fiˁāl msd.] razı olma, razılık Ar raḍā رضا zrazı oldu

Ar rizḳ رزق z [#rzḳ fiˁl msd.] nimet, günlük ekmek OFa rōzīk/rōçīk a.a. OFa rōz/rōç gün

Ar riˁāya ͭ رعاية z [#rˁy fiˁālaͭ msd.] bakma, gözetme, bakım, davar gütme Ar raˁaya رعا z1. baktı, gözetti, göz önüne aldı, 2. davar güttü

Ar ribāṭ رباط z1. bağ, bağlantı, 2. kervansaray, han, yolcu konaklama yeri Ar rabaṭa ربط zbağladı

İng rebound geri sıçramak İng re+bound sıçramak

İng ribosome canlı hücrelerde protein üretimini düzenleyen organel 1958 Richard B. Roberts, Amer. biyolog. § İng ribonucleic acid RNA EYun sōma σωμα zgövde, madde

Ar racāˀ رجاء z [#rcw faˁāl msd.] umut, beklenti Ar racā رجا zumdu, kaygılandı

Ar ricāl رجال z [#rcl fiˁāl çoğ.] erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler Ar racul رجل zinsan, adam ("ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen" anlamında) Ar ricl رجل zayak (İbr/Aram rgel רגל za.a. )

Ar ricˁa ͭ رجعة z [#rcˁ fiˁlaͭ msd.] geri dönme, geri çekilme

Fr rigide katı, esnek olmayan Lat rigidus a.a. Lat rigēre katılaşmak, kaskatı kesilmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.