*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4112 adet kelime arandı.
Son arananlar: bellek, samizdat, perşembe, temayül, imla, .

Son güncelleme: 29 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa rīχtum ريختم zdüz dam Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zdökmek

Ar riḍāˀ رضاء z [#rḍy fiˁāl msd.] razı olma, razılık Ar raḍā رضا zrazı oldu

Ar rizḳ رزق z [#rzḳ fiˁl msd.] nimet, günlük ekmek OFa rōzīk/rōçīk a.a. OFa rōz/rōç gün

Ar riˁāya ͭ رعاية z [#rˁy fiˁālaͭ msd.] bakma, gözetme, bakım Ar raˁā رعا z1. baktı, gözetti, göz önüne aldı, anlaşmaya veya kurala uydu, 2. davar güttü, çobanlık etti (Aram rāˁyā רעיא zçoban )

İng rebound geri sıçramak İng re+bound sıçramak

İng ribosome canlı hücrelerde protein üretimini düzenleyen organel 1958 Richard B. Roberts, Amer. biyolog. § İng ribonucleic acid RNA EYun sōma σωμα zgövde, madde

Ar racāˀ رجاء z [#rcw faˁāl msd.] ümit, beklenti, yalvarma, niyaz Ar racā رجا zumdu, yalvardı, niyaz etti

Ar ricāl رجال z [#rcl fiˁāl çoğ.] erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler Ar racul رجل zinsan, adam ("ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen" anlamında) Ar ricl رجل zayak (İbr/Aram rgel רגל za.a. )

Ar ricˁa ͭ رجعة z [#rcˁ fiˁlaͭ msd.] geri dönme, geri çekilme

Fr rigide katı, esnek olmayan Lat rigidus a.a. Lat rigēre katılaşmak, kaskatı kesilmek

Ar riḳḳa ͭ رقّة z [#rḳḳ fiˁlaͭ msd.] incelme, incelik ve duyarlık gösterme Ar raḳḳa رقّ zinceldi, incelik ve duyarlık gösterdi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.