Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

roba

riyaset

Ar riˀāsa(t) رئاسة z [#rAs fiˁāla(t) msd.] reislik, önderlik Ar raˀasa رأس zbaş oldu, önderlik etti

riyaziye

Ar riyāḍīya(t) رياضيّة z [#rwḍ y. msd.] 1. disiplin, özellikle tarikat ve züht disiplini, 2. matematik Ar riyāḍa(t) رياضة zdisipline etme, perhiz Ar rāḍa را‎ض zhayvan veya insan eğitti, yetiştirdi, idman etti, disipline etti

riziko

İt risco/rischio tehlike, risk

rizom

Fr rhizome yumrukök EYun rhízōma ῥίζωµα zköklenti, kökümsü oluşum EYun rhizoûmai ῥιζοῦμαι zköklenmek +ma(t) EYun rhíza ῥίζα zkök << HAvr *wrǝd-ya a.a. HAvr *wrād- kök

ro-ro

İng ro-ro tekerlekli araçların gemiyle nakli İng roll on-roll off bindir indir, a.a. İng roll yuvarlamak Fr rouler a.a.

roba

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
rūbā, vulg. ex Ital. Aliis urubā. Res, vasa [eşya, bagaj]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
urūba: Roba. Giyinti, esvap. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
roba: 1. giyilecek şey, elbise, 2. kadınların evde giydikleri esvap, entari, gecelik

İt roba 1. eşya, bagaj [esk.], 2. uzun etekli giysi << OLat roba 1. ganimet, 2. değerli ve süslü giysi Ger *raub- ganimet, yağma << HAvr *reup- kapmak, çalmak, kırmak

Benzer sözcükler: rob

Bu maddeye gönderenler: gardrop, ropdöşambr, urba


16.09.2014
robocop

İng RoboCop robot polis, 1987 yapımı RoboCop filmi ve devamına adını veran mekanik kahraman § İng robot İng cop argoda polis (İng to cop yakalamak ≈ Fr caper yakalamak, tutuklamak )

robot

Fr/İng robot mekanik insan Çek robot mekanik işçi (İlk kullanım: 1920 Karel Çapek, Çek romancı.) Çek robota mecburi hizmet, angarya, köle emeği ESlav rabota a.a. << HAvr *orbh-

rock

İng rock 1. sallanma, depreşme, 2. bir tür müzik << Eİng roccian çocuğu beşikte sallama, dandini yapma << Ger *rukk-

roda

Ven ròda tekerlek (İt ruota) Lat rota a.a. ≈ Lat rotare yuvarlanmak

rodaj

Fr rodage aşınma Fr roder kemirmek, aşındırmak +age Lat rodere, ros- a.a. << HAvr *rōd- HAvr *rēd- kemirmek