*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7315 adet kelime arandı.
Son arananlar: kama, angst, veladet, yankı, anane, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr subjectif özneye ait, öznel OLat subiectum tabi olan, gramerde özne Lat subicere, subiect- alta atmak, buyruğu altına almak Lat sub+iacere, iact- atmak

Fr sublimer 1. yüceltmek, yüksek düzeye taşımak, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak Fr sublime yüksek düzeyde, yüce Lat sublimis yüksek Lat sub+limen kapı üst eşiği, lento

Ar s̠ubūt ثبوت z [#s̠bt fuˁūl msd.] sabit olma, kalıcı olma, kesinlik kazanma Ar s̠abata sabit kaldı, direndi

Fr subvention destek Lat subventio a.a. Lat subvenire yardımına gelmek, kurtarmak +tionLat sub+venire gelmek

Ar ṣubyān صبيان z [#ṣbw fuˁlān çoğ.] çocuklar Ar ṣabī صبى zçocuk

Yun supiá σουπιά zmürekkep balığı << EYun sēpía σηπία za.a.

Fr suède bir tür yumuşak deri Fr gants de Suède İsveç eldiveni Fr Suède İsveç

Ar suflī سفلى z [nsb.] aşağıya ait, alçak, aşağılık Ar sufl سفل z [#sfl fuˁl msd.] aşağı olma

Fa suχan سخن zsöz, kelam << OFa saχʷan a.a.

Fr suite 1. peşpeşe giden şeyler, dizi, sıra, takım, 2. a.a. << OLat *sequita Lat sequi, secut- izlemek, takip etmek, peşinden gelmek

Fr sujet özne, konu << OLat subiectum

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.