*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2968 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, b, hidayet, abide, toma, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ṣahr/ṣihr صهر z [#ṣhr] evlilik yoluyla akrabalık Ar ṣahara صهر z(metal veya kemik) kaynaştı, (metal) eridi

Ar şīˁī شيعى z [nsb.] 1. hizipçi, bir partiye mensup olan, 2. Ali taraftarı, Şii Ar şīˁa ͭ شيعة z [#şyˁ fiˁlaͭ msd.] hizip, fraksiyon Ar şāˁa شاع zyayıldı, bölündü

Ar şiˁr شعر z [#şˁr fiˁl msd.] sezgi, ilham, ilhama dayalı ifade, şiir Ar şaˁara شعر zbildi, sevdi, dolaysız kavradı

<< BTü sık az, kısa ETü sı- kırmak, kesmek +Ik

sik

<< ETü sik siyme eylemi ve siyme organı ETü si- siymek, işemek +Ik

<< ETü sık- daraltmak, sıkıştırmak ETü sı- kırmak, kısmak

<< ETü sik- <? ETü si- işemek +Ik-

Ar şiḳḳ شقّ z [#şḳḳ fiˁl ] bir şeyin yarısı, gövdenin sağ ve sol yanı, iki olasılıktan biri Ar şaḳḳa شقّ zyardı, ikiye böldü

Fr chic 1. becerikli, hünerli, 2. iyi giyimli, zarif

onom küçük metal nesne sesi

Fr siccatif kurutucu OLat siccativus a.a. Lat siccare kurutmak Lat siccus kuru

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.