*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 9379 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, meczup, battal, barbar, hercai, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü sın 1. insan boyu, kamet, 2. kabir, mezar ETü sı- kesmek

<< ETü sına- denemek, tecrübe etmek ETü sın boy, kesim +A-ETü sı- kesmek +In

Fr synagogue Musevi dinine ait toplantı yeri, havra EYun synagōgós συναγωγός ztoplantı, bir araya gelme EYun syn+agōgós αγωγός zsürme, sevketme EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek

Ar ṣināˁī صناعى z [nsb.] sanata ait Ar ṣanˁa ͭ صنعة z [#ṣnˁ] sanat

§ Ar sināˀ سناء zşifalı bir bitki, cassia acutifolia Ar makkī مكّى z [nsb.] Mekke kentine ait

Çing şinanay yok

Fr/İng synapse sinir hücrelerinin eklem yeri EYun sýnapsis σύναψις zbirbirine dokunma EYun syn+ʰáptō ἅπτω zilişmek, dokunmak, değmek +sis

Yun sinagrída συναγρίδα zbir tür balık, dentex dentex << EYun synagrís συναγρίς za.a.

Fa şinās شناس zbilen, tanıyan Fa şināχtan, şinās- شناختن, شناس zbilmek, tanımak OFa şnāχtan, şnās a.a. << EFa χşnā- a.a. (Ave zan-, zainti a.a. Sans jnā-, jānāti a.a. ) << HAvr *gnō- a.a.

Fa şināb/şināv شناب/شناو zkulaç atma, yüzme

Tat sınav imtihan ETü sına- denemek, imtihan etmek +Av

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.