*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6054 adet kelime arandı.
Son arananlar: olay, twit, müebbet, imla, küt2, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa rūzgār روزگار zgün, gündüz, zaman << OFa rōzkār bir günde yapılan iş, gün (süre) OFa rōz gün, gündüz

Ar saˁāda ͭ سعادة z [#sˁd faˁālaͭ msd.] uğur, mutluluk Ar saˁada سعد zuğurlu ve mutlu idi

Ar sāˁa ͭ ساعة z [#wsˁ fiˁāl III msd.] 1. en, genişlik, süre, 2. günün 24'te biri olan süre ölçüm birimi (Ar wasuˁa yayıldı, genleşti, sürdü ) Aram şāˁtā שַׁעְתָא z1. süre, zaman, 2. süre ölçüm birimi

Ar ṣabāḥ صباح z [#ṣbḥ faˁāl ] gün doğumu Ar ṣabuḥa صبح zışıdı, aydınlandı, ışık saçtı

<< ETü saban

Ar sābiḳ سابق z [#sbḳ fāˁil fa.] önceki, eski Ar sabaḳa سبق zöne geçti, önce geldi, ardında bıraktı

Ar sābiḳa ͭ سابقة z [#sbḳ fāˁilaͭ f.] önceki (şey veya dişi), öncelik, öne geçme Ar sābiḳ سابق z [sf.] önceki, eski

Ar ṣabr صبر z [#ṣbr faˁl msd.] tahammül, katlanma Ar ṣabara صبر zsabretti

Ar ṣabr صبر z'sarı sabır' denilen bir tür kaktüs, aloe Süry ṣabrā ‎ܨܒܪܐ za.a. Akad ṣibāru 1. sivri bir alet, 2. ilaç olarak kullanılan bir bitki

Ar ṣabī صبي z [#ṣbw faˁīl sf.] çocuk

Ar s̠ābit ثابت z [#s̠bt fāˁil fa.] sebat eden, yerinde duran Ar s̠abata ثبت zsebat etti

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.