*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 907 adet kelime arandı.
Son arananlar: tık-, tık, zir, tıkız, Veyl, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü sekü ayaklık, basamak, banko

<< TTü sekil at ayağındaki aklık ?

<< ETü sekiz/sekkiz 8

Fr secondaire ikincil, tali << Lat secundarius a.a. Lat secundus «takip eden», ikinci +ari-Lat sequi, sec- izlemek, takip etmek

YLat sequoia Kaliforniya'da yetişen kızıl çam cinsi 1847 Endlicher, Amer. botanikçi. öz Sequoiah Cherokee yazısını geliştiren kızılderili öğretmen ve düşünür (1760-1843)

Fr secrétion salgı Lat secernere, secret- ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılanmak +ionLat se+cernere, cret- ayırmak, elemek, süzmek

Fr secrétaire kâtip OLat secretarius sır kâtibi, özel kalem müdürü Lat secretus ayrık, gizli, özel +ari-Lat se+cernere, cret- ayırmak, elemek

Fr sexe İng sex 1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme Lat sexūs ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet ≈ Lat secare, sect- bölmek, ayırmak

İng sex appeal cinsel çekicilik

<< TTü sek sek

<< ETü seksön 80 << ETü sekiz on

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2016 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.