Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

sik|mek

sigorta

Ven sicurtà 1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi Lat securitas güvenlik, emniyet Lat sēcūrus güvenli +itas Lat se+ cura bakım, gözkulak olma

siğil

<< ETü sigil siğil ≈? ETü sige- işemek ETü sig idrar +(g)A-

sihir

Ar siḥr سحر z [#sḥr fiˁl ] büyü, sihir ≈ Akad sāχiru büyücü, sihirbaz

sihirbaz

§ Ar sihr Fa bāz oynatan

sik

<< ETü sik siyme organı ETü sid-/*si- siymek, işemek +Uk (Kaynak: Erdal sf. 1:203, 2:642)

sik|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er uraġutnı [kadını] sikdi (...) uraġut sikildi (...) er uraġut birle sikişdi [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
sicchísc chaná [sikişhane]: bordello [genelev]

<< ETü sik- (erkek) cinsel ilişkiye girmek ETü sid-/*si- işemek +Ik-

 siy-

Not: Yun siktirízo "siktir etmek" Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: hasiktir, hastir, sikik, sikilmek, sikindirik, sikişmek, sikişhane, sikişken, siktir, siktirmek, siktiri boktan, siktirikten, sittir, zikmek


15.03.2018
sika

Fr siccatif kurutucu OLat siccativus a.a. Lat siccare [den.] kurutmak +()tiv° Lat siccus kuru

sikamor

İng sycamore/sycomore sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus EYun sykómoros συκόμορος z«dut-incir», a.a. § EYun sýkon σῦκον zincir (≈ İbr şiḳəmāh שִׁקְמָה za.a. ) EYun móron µόρον zdut

sikatris

Fr cicatrice bere, yara kabuğu Lat cicatrix a.a. Lat cicare berelemek +()trix

sikke

Ar sikka(t) سكّة z [#skk fiˁla(t) mr.] 1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah Aram sikkā/sikkətā סכא/סכתא z1. çivi, saban demiri, 2. metal para Akad sikkatu mıh, çivi

sikl

Fr/İng cycle 1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi Lat cyclus çember, döngü, tekerlek EYun kýklos κύκλος za.a. << HAvr *kʷekʷlo-s a.a. HAvr *kʷel-1 dönmek