*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2136 adet kelime arandı.
Son arananlar: Nane, imla, döv-, provizyon, terkin, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

sivaslı malkoçoğlu

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta ͭ/sids ستّة zaltı

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare konumlandırmak, yerleştirmek Lat sitūs yer, mevki

<< TTü *sıvağ TTü sıva- +Ig

<< ETü suba- 1. sulamak, 2. su, çamur, yağ vb. sürmek ETü sub su +A-

BTü sığ/sık kısa +A-

<< ETü sığazla- TTü sığaz +lA-ETü sığ-2 eliyle dokunmak +Az

Fa şīve شيوه ztarz, üslup, eda, naz, işve

TTü suvık/sıvık sulu, akıcı ETü suva-/sıva- sulamak, ıslatmak +Ik

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, siyasi, medeni, kibar, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis Lat civis, civit- yurttaş, hemşehri

ETü sigil +çA

Fr civilisé uygarlaşmış, medeni Fr civiliser uygarlaştırmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.