*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2989 adet kelime arandı.
Son arananlar: veli, yırtıcı, diskur, evla, imla.

Son güncelleme: 21 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng skipper küçük gemi kaptanı Nor skip gemi

Fr sclérose patolojik doku katılaşması EYun skéllomai σκέλλομαι zsertleşmek, katılaşmak +sis EYun sklērósis σκληρόςις zkuruma, katılaşma << HAvr *skel-no- a.a.

Fr scolastique 1. okullu, okula ait, 2. Ortaçağda üniversitelerde gelişen düşünce sistematiğine ait Lat scholasticus okullu, okula ait, bir okula mensup olan EYun sχolastikós σχολαστικός zalim, sohbet erbabı EYun sχolázō σχολάζω z1. vaktini özgürce kullanmak, 2. ilim ve sohbetle vakit geçirmek EYun sχolḗ σχολή z(çalışmaya mecbur olmamak anlamında) serbestlik, leisure +ik-

Fr/İng +scope [bileşik adlarda] gözetleyen, gösteren EYun skópos σκόπος za.a. EYun skopéō σκοπέω zgözetlemek, seyretmek << HAvr *skep/*spek- gözlemek

İng score 1. kesik, çentik, 2. sayı gösteren çentik, hesap pusulası, sporda puan Nor skor çentik, hesap tahtası Ger *skeran kesmek, çentik açmak << HAvr *(s)ker-1 kesmek

İng screen-shot ekran görüntüsü İng screen ekran, perde İng shot 1. atış, vuruş, 2. fotoğraf, özellikle hızlı çekilen fotoğraf

Fr/İng slalom engelli ski yarışması Norv slalåm eğimli pist § Norv sla eğim, yokuş Norv låm yarış pisti

İng slide projector kızaklı projektör İng slide kaymak

İng slim zayıf (beden) << Ger *slimbaz kötü, zayıf, hasta

İng slip 1. dar ve uzun kesilmiş şey, şerit, 2. kâğıt veya kartondan pusula

İng slogan şiar, savaş narası Gael sluagh gairm İskoç dağ klanlarında savaş narası § Gael sluagh ordu, aşiret Gael gairm bağırış, nara

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.