Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

sofu

sofistike

İng sophisticated 1. laf ebeliğine dayalı, sahte, 2. basit veya kaba olmayan, rafine İng sophisticate laf ebeliği yapmak İng sophist laf ebesi

sofra

Ar sufra(t) سُفرة z [#sfr fuˁla(t) mr.] 1. yolcu yiyeceği, azık, 2. üzerinde yemek yenen yer, örtü, sini Ar safar سفر zyolculuk

soft

İng soft yumuşak << Ger *samft-

softa

Fa sūχta سوخته z [pp.] 1. yanmış, yanık, 2. medrese öğrencisi Fa sūχtan, sūz- سُوختن, سُوز zyanmak, yakmak +a ≈ Ave saok-, saoç- a.a. << HAvr *keuk- yanmak, alev almak, parlak olmak

software

İng software 1. yumuşak eşya, 2. bilgisayar yazılımı § İng soft yumuşak İng ware eşya, özellikle ticari eşya (<< Ger *warō korunan veya saklanan şey Ger *waran korumak, saklamak

sofu

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sofu: Dinin buyruk ve yasaklarına tastamam uyan kimse.

Ar ṣūfī صوفى ztarikat ehli, dindar kişi

 sufi

Not: TTü sofī sözcüğünün 19. yy'da İstanbul lehçesinde aldığı biçimdir. Cumhuriyetten sonra olumsuz bir anlam yüklenen sözcüğün yanısıra "tasavvuf ehli" anlamında sūfî biçimi 1950'lerde canlandırılmıştır.

Benzer sözcükler: sofulaşmak, sofuluk


27.04.2015
soğan

<< ETü soġun/soġan soğan ≈ Sans sukanda सुकन्द za.a. (§ Sans su iyi, kıymetli Sans kanda yumru kök )

soğu|mak

<< ETü soġı- soğumak, ıslanmak

soğuk

<< ETü soġık soğuk ETü soġı- +Uk

soğur|mak

<< ETü sōr- emmek

sohbet

Ar ṣuḥba(t) صُحْبة z [#ṣḥb fuˁla(t) msd.] dostluk etme, arkadaşlık Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi