Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

solucan bakışı

solidarite

Fr solidarité karşılıklı kefalet [eski], dayanışma Fr solidaire kefilli (borç), ortak güvenceli (senet) +itas OLat in solidum kefalete bağlanmış (borç) Lat solidus tam, bütün, sağlam Lat solus sağ, bütün +id° << HAvr *sol- bütün, tam

solipsizm

Fr solipsisme tekbencilik § Lat solus yalnız Lat ipse kendi +ism°

solo

Fr solo tek ses veya tek çalgı için müzik parçası İt solo yalnız << Lat sōlus yalnız << HAvr *swe-lo-s << HAvr *swe- kendi

solu|mak

<< OTü solu- (zorlukla) nefes almak

solucan

<< ETü suvılġan/suvışġan bağırsak kurdu, solucan ETü suvış- ıslanmak, cıvıklaşmak +(g)An ETü suv su +Iş-

soluk1

TTü sol- +Uk

soluk2

TTü solu- +Uk

solungaç

TTü *solun- +(g)Aç

solunum

TTü *solun- +Im

solüsyon

Fr solution çözüm, çözelti Lat soluere çözmek, ayırmak +()tion Lat se+ luere, lut- çözmek << HAvr *lu- HAvr *leu-1 çözmek, gevşetmek

solvent

Alm/İng solvent çözücü, eritici Lat soluens a.a. Lat soluere çözmek +ent°