*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,182 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2220 adet kelime arandı.
Son arananlar: tevessü, Hınç, teveccüh, teehhül, tara-, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr solidarité karşılıklı kefalet [eski], dayanışma Fr solidaire kefilli (borç), ortak güvenceli (senet) +itéOLat in solidum kefalete bağlanmış (borç) Lat solidus tam, bütün, sağlam << HAvr *sol-ido- HAvr *sol- bütün, tam

Fr solipsisme tekbencilik § Lat solus yalnız Lat ipse kendi +ism-

Fr solo tek ses veya tek çalgı için müzik parçası İt solo yalnız << Lat sōlus yalnız << HAvr *swe-lo-s << HAvr *swe- kendi

<< OTü solu- (zorlukla) nefes almak

<< ETü suvılġan/suvışġan bağırsak kurdu, solucan ETü suvış- ıslanmak, cıvıklaşmak +gAnETü suv su +Iş-

TTü sol- +Ik

TTü solu- +Ik

TTü *solun- +gAç

TTü *solun- +Im

Fr solution çözüm, çözelti Lat soluere, solut- çözmek, ayırmak +ionLat se+luere çözmek << HAvr *lu- HAvr *leu-1 çözmek, gevşetmek

Alm/İng solvent çözücü, eritici Lat soluens a.a. Lat soluere çözmek +ent-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.