*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4231 adet kelime arandı.
Son arananlar: bigami, ilenç, ebru, kur, alet, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng stick çubuk, sopa << Ger stikkon a.a. Ger *stik- saplamak, delmek

İng stigma 1. sivri uçla delmek suretiyle oluşan yara, 2. ayıplayıcı işaret, suçluluk damgası Lat stigma a.a. EYun stígma στίγµα zsivri uçla yapılan delik, nokta EYun stízō delmek, sivri uçla dürtmek +ma(t)<< HAvr *stig-yo- sivri HAvr *steig- delmek

İng sticker iliştirilen şey, etiket İng stick [f.] saplamak, iliştirmek, yapıştırmak << Ger *stikan delmek, saplamak

Fr style 1. kalem, kalem kullanma şekli, yazı tarzı, 2. her türlü tarz Lat stilus sivri uç, kalem ucu

İng stiletto 1. ince hançer, şiş, 2. sivri topuklu kadın ayakkabısı İt stiletto [küç.] ince hançer İt stilo sivri uç, şiş +ette<< Lat stilus a.a.

Fr/ing stylo [abb.] dolmakalem İng stylograph a.a. 1882 İng. Lat stilus sivri uç, özellikle kalem ucu

Fr stimuler dürtmek, gayrete getirmek, canlandırmak Lat stimulare, stimulat- üvendire ile dürtmek Lat stimulus [küç.] üvendire, ucu sivri sopa +areLat stilus sivri uç +ul-

marka Styropor polistirenden elde edilen süngersi madde 1950 BASF, Alman kimya firması. § Alm Styrol plastik sanayiinde kullanılan bir hammadde (EYun stýraks στύραξ zbir tür doğal reçine ) EYun póros πόρος zboru, boğaz, gözenek

EYun stoá/stoiá στοά/στοιά zrevak, sütunlu avlu EYun *stōís στωίς zsütun HAvr *stōu- dikmek, durdurmak HAvr *stā- durmak

Fr stoïque 1. Zenon'un (MÖ 335-264) felsefe ekolüne mensup olan, 2. acıya dayanıklı, tevekkül sahibi, kaderci EYun stoikós στοικός za.a. EYun stóa στόα zrevak, sütunlu avlu +ik-

İng stock 1. ağaç gövdesi, kütük, 2. sermaye, birikmiş mal veya para << Ger *stukk- ağaç gövdesi, kütük, blok

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.