suzidil

sutyen

Fr soutien-gorge göğüs desteği, göğüslük Fr soutenir alttan tutmak, desteklemek << Lat sustinere, sustent- a.a. Lat sub+ tenere, tent- tutmak

suvar|mak

<< ETü suvġar- sulamak, su vermek ETü suv +(g)Ar-

suvat

<< TTü suva- su verme, ıslatma +Ut

suvenir

Fr souvenir yadigâr Fr souvenir anmak, hatırlamak (fiil) << Lat subvenire 1. aklına gelmek Lat sub+ venire, vent- gelmek

suzeni

Fa sūzanī سوزنى ziğne işi Fa/OFa sūzan سوزن ziğne (≈ Sans sūçi a.a. ) HAvr *syū- dikmek, dikiş

suzidil

[ Zati, Divan, <1600]
sana göndermege sūz-i dil-i pür-derdi yazdukca / yanar nāme, meger kâğıd düzem perr-i semenderden [semender kanadından] "... bir makam" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
suzidil: makamattan.

Fa sūz-i dil سوز دل zyürek yanığı § Fa sūz سوز zyanık Fa dil دل zkalp, gönül

 softa, dil2

Benzer sözcükler: suzidilara


27.08.2017
suzinak

Fa sūznāk سوزناك zateş-değmiş, yanık

sübhaneke

Ar subḥāna-ka سبحانك‎ z«seni tenzih ederim», namaz başlangıcında okunan bir dua § Ar subḥān سبحان zövme, tenzih etme Ar ka sana

sübjektif

Fr subjectif özneye ait, öznel OLat subiectivus a.a. OLat subiectum gramerde özne +()tiv°

süblime

Fr sublimer [den.] 1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak Fr sublime yüce, tanrısal aleme yakın Lat sublimis eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası Lat sub+ limen eşik

sübliminal

Fr/İng subliminal eşik-altı, bilinç sınırına girmeyen Lat subliminalis eşik altı § Lat sub alt Lat limen eşik