tüfek

tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose kanser [esk.], verem Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur +os° Lat tuber yumru +icul° << HAvr *tūbh-es- HAvr *teuə-2 şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. << Lat tofus/tufus a.a.

tüfek

[ Danişmend-Name, 1360]
ok fışıldusı, yay tınkıldusı, tüfeng patıldusı [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
kanı top u tüfeng ü sehm ü żarbı

≈ Fa tufak/tufang تفك/تفنگ züfleyerek kuş vurma borusu, barut borusu onom tuf تف ztükürme sesi, patlama sesi

 

Not: 14. yy'ın ilk yarısında Türkçe ve Farsça kullanımda eş zamanlı ortaya çıkmış bir terimdir. Anadolu'da ilk tüfeğin Orhan Bey zamanında veya ondan kısa bir süre önce kullanıldığı anlaşılıyor. • Karş. Fa tufek-i dehen "ağız tüfeği, üfleyerek kuş vurma borusu".


09.09.2017
tükel

ETü tükel tam, bütün, salim ETü tüke- bitmek +Il

tüken|mek

ETü tüke- bitmek +In- ETü *tük bitik, gitmiş +(g)A-

tüket|mek

<< ETü tüket- bitirmek, sona erdirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba