*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6581 adet kelime arandı.
Son arananlar: karanlık, katamaran, mankafa, uygula-, parafin, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

TTü tırŋa-/tırma- çengel veya tırnak geçirmek +In-

ETü tırŋa-/tırma- pençe vurmak +Ik

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı ETü tırŋa-/tırma- tırmalamak +Ik

Fr thyroïde gırtlak üstü bezi (iki kanatlı kapıya benzer biçiminden ötürü) 1560 Amboise Paré, Fr. hekim. EYun thyroeidēs θυροειδης zkapı gibi olan EYun thýra θύρα zkapı << HAvr *dhurā- HAvr *dhwer- kapı

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

Kürd tirsîn korkmak EFa trsa- a.a. Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

Fa turşa/turşak ترشه/ترشك zekşi bir ot, kuzu kulağı Fa turş ترش zekşi

Yun thríssa/fríssa θρίσσα/φρίσσα zsardalyaya benzer bir balık, alosa fallax << EYun thríssa θρίσσα za.a.

TTü tırtıl 1. kurtçuk, 2. kenarı tırtıl şeklinde çentik pul veya sikke

Erm t'rt'ur թրթուր zağaç kurdu <? Erm t'ur թուր zdelgi, mızrak HAvr *terə-1 delmek, çentmek, delik deşik etmek

Fa tiryākī ترياكى zilaç veya uyuşturucu müptelası, afyonkeş Fa tiryāk ترياك zpanzehir, afyon macunu EYun thēriakē θήριακη zPontus kralı Mithridates'e atfedilen afyonlu ilaç karışımı <? EYun thērion θήριον zzehirli yılan

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.