*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,050 madde altında toplam 30,372 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6635 adet kelime arandı.
Son arananlar: ekspres, şan1, şopar, ha, imla, .

Son güncelleme: 11 Ağustos 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng taco Meksika'ya özgü dolgulu mısır lavaşı İsp (Mex) taco 1. tıkıntı, açlık giderici, 2. a.a. İsp taco tıpa, tıkaç, takoz

Ar/Fa tāc تاج zhükümdar başlığı OFa tāk kemer, çember, taç

İng touch 1. dokunma, 2. futbolda kenar çizgisi İng to touch dokunmak Fr toucher a.a.

Ar taˁdād تعداد z [#ˁdd tafˁīl II msd.] sayma, sayı sayma, itibar etme Ar ˁadda عدّ zsaydı

Ar taˁdīl تعديل z [#ˁdl tafˁīl II msd.] düzeltme, dengeleme, ayarlama Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, adil idi

Ar diflāˀ دفلاء zzakkum (nerium oleander) veya defne (laurus) Aram daphnā דַּפְנָא zzakkum veya defne EYun dáphnē δάφνη zdefne

<< TTü afra tafra esip üfürme, çalım ?

Ar tafṣīlāt تفصيلات z [çoğ.] ayrıntılar Ar tafṣīl تفصيل z [#fṣl tafˁīl II msd.] bölümlendirme, ayrıntılandırma, ayrıntı +ātAr faṣṣala فَصَّلَ z [II f.] ayrıntılandırdı Ar faṣala فَصَلَ zayırdı

Fa tāfta تافته z1. bükülmüş, örgü, 2. bir tür ipekli kumaş Fa tāftan, tāb- تافتن ziplik bükmek, eğirmek, örmek

tag

İng tag 1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi

Ar taġşīş [#ġşş tafˁīl II msd.] kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme Ar ġaşşa غَشَّ zkandırdı, sahtecilik yaptı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.