Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

tanrı

tanık

<< ETü tanuk şahit ETü tanu- konuşmak, söz söylemek +Uk

tanım

TTü tanı- +Im

tanjant

Fr tangente 1. teğet, 2. trigonometride bir oran Lat tangens dokunan Lat tangere, tact- dokunmak +ent°

tank

İng tank zırhlı savaş aracı (İlk kullanım: 1917) ≈ İng tank su deposu, sarnıç Hind tanku su deposu, rezervuar, suni göl

tanker

İng tanker 1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi İng tank (ad) su deposu, (fiil) depolamak +er

tanrı

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze kök teŋri asra yagız yir kılındukda [üstte mavi gök altta kara yer yaratıldığında]

<< ETü teŋri gök, gökyüzü, gök tanrı

Not: MÖ 4. yy'a ait Çince bir metinde zikredilmiş olup, kayda geçen en eski Türkçe sözcüktür. Başka bir dilden alıntı ihtimali güçlüdür; ancak ETü teŋ "denklik? ufuk?" bağlantısı da düşünülmeye değer. Karş. Ar ḳadīr "tanrının bir adı" < ḳadr "denklik, değer".

Benzer sözcükler: tanrıbilim, tanrılaşmak, tanrılaştırmak, tanrısal, tanrısız, tanrıtanımaz, tengri

Bu maddeye gönderenler: tanrıça


10.12.2015
tanrıça

TTü tanrı +IçA

tansık

<< ETü taŋsuk acayip şey, harika, nefis ETü taŋ şaşılacak şey, acayip +sUk

tansiyon

Fr tension 1. gerilim, 2. kan basıncı Lat tensio Lat tendere germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak +()tion << HAvr *ten- çekmek, germek, uzun

tantal

Fr tantale bir element YLat tantalum a.a. (İlk kullanım: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) öz Tántalos τάνταλος zmitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı

tantana

Ar ṭanṭana(t) [#ṭn faˁfaˁa(t) q. msd.] tınlama, tıngırdama onom ṭanna [#ṭnn] tınladı, çınladı