*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2455 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, külot, Dübel, pet şişe, yık-, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar taˀlīf تأليف z [#Alf tafˁīl II msd.] alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma Ar ˀalifa ألف zalışık idi, uyumlu idi

Ar talˁīn تلعين z [#lˁn tafˁīl II msd.] şiddetle lanetleme Ar laˁana لعنة zlanetledi

§ TTü tel Fa kārī كارى zişçilik

Ar talḳīn تلقين z [#lḳn tafˁīl II msd.] öğretme, yol gösterme, İslam hukukunda tanığı etkileme

Ar tall تلّ z [#tl] höyük, yığma toprakla yapılmış tepe Aram tell a.a. Akad tillu a.a.

Ar dallāḳ دلّاق z [#dlḳ faˁˁāl mesl.] su dökücü Ar dalaḳa دلق zsu döktü

Ar dallāl دلّال z [#dll faˁˁāl mesl.] alıcı ile satıcıyı buluşturan aracı, malı çarşıda göstererek müşteri bulan çığırtkan Ar dalāla ͭ دلالة zgösterme, işaret etme

Fr tellure bir element YLat tellurium a.a. 1798 Klaproth, Alm. kimyacı. Lat tellus, tellur- toprak, yer << HAvr *tel- yer, zemin

Ar talmīḥ تلميح z [#lmḥ tafˁīl II msd.] ima etme, dolaylı olarak bildirme Ar lamaḥa لمح zgöz ucuyla baktı

<? Fa delv و‎ل‎د‎ zkova

Fr thème/thèma bir yazı veya müzik parçasının konusu EYun thēma θήμα z"ortaya konan şey", münazara konusu EYun títhēmi, the- τίθημι, θε- zkoymak, vazetmek +ma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.