*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3814 adet kelime arandı.
Son arananlar: sofa, kazuistik, darbmesel, fIndIk, sakin.

Son güncelleme: 20 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng territorial araziye veya taşraya ilişkin Lat territorialis a.a. Lat territorium kent surları dışında kente ait olan arazi +al- <? Lat terra toprak, arazi +orium

Jap teriyaki Japon mutfağında soya sosuyla yapılan bir kızartma § Jap teri parlak, cilalı Jap yaki kızartma

Fr terrier bir tür av köpeği Fr terre toprak << Lat terra a.a.

Ar tark ترك z [#trk faˁl msd.] bırakma, bırakıp gitme Ar taraka ترك zbıraktı

<< ETü tirgü eyer kayışı ETü tir- dermek, derlemek +gI

Ar tarḳīn ترقين z [#rḳn tafˁīl II msd.] nakşetme, kara boya ile boyama, kına ile resim yapma Ar raḳḳana رقن zyazdı, çizdi, nakşetti ≈ Ar raḳama a.a.

Ar tarkīb تركيب z [#rkb tafˁīl II msd.] bindirme, üstüne katma, kompozisyon Ar rakaba رَكَبَ zbindi

<< ETü terlik ter tutan, keçe ETü ter yaş +lIk

Fr thérmo+ İng thermo+ [bileşik adlarda] ısı EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık << HAvr *gʷher-mno- a.a. HAvr *gʷher- ısıtmak, ısınmak

Fr thérmal 1. ısıya ait, 2. ılıca, sıcak banyo Lat thermalis a.a. Lat therma +al- EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık

Fr thérmique ısıya ilişkin, ısıyla çalışan Alm Thermisch (İlk kullanım: 1840 Alexander v. Humboldt, Alm. fizikçi.) EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık +ik-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.