*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1951 adet kelime arandı.
Son arananlar: asilzade, hun, imla, memalik, katı, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar tawsīˁ توسيع z [#wsˁ tafˁīl II msd.] genişletme Ar wasuˁa وسع zgeniş idi

Ar taws̠īḳ توثيق z [#ws̠ḳ tafˁīl II msd.] güvence verme Ar was̠aḳa وثق zbelgeledi

Ar tawzīˁ توزيع z [#wzˁ tafˁīl II msd.] paylaştırma, dağıtma Ar wazaˁa وزع zpay etti, böldü

Ar tayaḳḳuẓ تيقّظ z [#yḳẓ tafaˁˁul V msd.] uyanık olma Ar yaḳaẓ يقظ za.a.

Ar tayammum تيمّم z [#ymm tafaˁˁul V msd.] 1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma Ar yammama kastetti, yöneldi

Ar taˀyīd تأييد z [#Ayd tafˁīl II msd.] destekleme, güç verme, konfirme etme Ar ayyada أيد zgüçlendirdi

İng tape 1. şerit, bant, 2. manyetik ses kayıt şeridi

§ TTü tağay/tay ana tarafından erkek akraba, dayı TTü eze/eçe abla

~? OFa tēz 1. keskin, sivri, 2. süratli

Fr thèse 1. sav, iddia, 2. üniversitede bir fikri savunan formel ödev EYun thésis, thet- θέσις, θετ- zkoyma, ileri sürme, ortaya atma EYun títhēmi, the- τίθημι, θε- zkoymak, vazetmek, ortaya atmak << HAvr *dhē- koymak

Ar taẓāhur تظاهر z [#ẓhr tafāˁul VI msd.] 1. ortaya çıkma, belirme, zuhur etme, 2. birbirine yardım etme Ar ẓahara ظهر zbelirdi, göründü

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.