*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8141 adet kelime arandı.
Son arananlar: kule, bonzai, boş, edin-, dal-, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr titane 1. Yunan mitolojiisinde bir dev, 2. kimyada bir element YLat titanium kimyada bir element 1795 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı. EYun titânes τιτάνες zmitolojide devler kavmi

<< ETü titiz

Fr titre unvan, sıfat << Lat titulus kitabe, yazıt, ün, unvan

Fr titration bir kimyasal eriyikte bileşenlerin yoğunluğunu ölçme yöntemi, volümetrik analiz Fr titrer sıfat ve rütbesini belirlemek, adını koymak +tionFr titre unvan, sıfat

<< ETü titre- (korku, soğuk veya öfkeden) bedenen sarsılmak ETü titiz kekremsi veya öfkeli +A-

Fr théatre sahne gösterisi << Lat theatrum a.a. EYun théatron θέατρον zgösteri yeri, tiyatro EYun theáomai θεάομαι zbakmak, seyretmek

Ar ṭīna ͭ طينة z [#ṭyn fiˁlaͭ msd.] 1. çömlekçi kili, balçık, 2. hammadde

tiz

Fa/OFa tīz/tēz تيز z1. keskin, sivri, dik, 2. süratli Ave taeça-/taeja- a.a. Sans tic-, tigma तिज्, तिग्म zkeskin veya sivri olmak; sivri << HAvr *(s)teig- a.a.

İng tofu mayalanmış soya fasulyesinden elde edilen yiyecek Jap tōfu 豆腐 za.a. Çin dòufu 荳腐 z«mayalanmış fasulya», a.a.

Ar tuhma ͭ تهمة z [#whm fuˁlaͭ mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وهم zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

Fa tuχm تخم zbitki tohumu, döl, soy, sülale << OFa tōhm/tohm a.a. << EFa tauma- aşiret, aile Ave taoχman- a.a. Sans toká तोक zbir kişinin soyundan gelenler << HAvr *teuk- tohum vermek, soyunu sürdürmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.