*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 593 adet kelime arandı.
Son arananlar: hokka, dahi1, imla, nöron, erte, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar waχīm وخيم z [#wχm faˁīl sf.] ağır (yiyecek), hazı güç, mide fesadına yol açan Ar waχima وخم zhazım zorluğu çekti

Ar waḥy وحي z [#wḥy faˁl msd.] içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir Ar waḥā وحا zilham etti

Ar waḥşī وحشى zyabani Ar waḥş وحش z [#wḥş] orman, meskûn olmayan yer, evcilleşmemiş hayvan EFa/OFa vaχş büyüme, yetişme, bitme << HAvr *aug-s- HAvr *aug- bitmek, yetişmek, büyümek, çoğalmak

Ar wāˁiẓ واعظ z [#wˁẓ fāˁil fa.] vaaz veren Ar waˁaẓa uyardı, vaaz etti

İng vagina dişi cinsel organının ön kısmı Lat vagina kılıç kını << HAvr *wāg-īnā- yarık HAvr *wāg- yarmak

Ar waḳˁa ͭ وقعة z [#wḳˁ faˁlaͭ mr.] olay Ar waḳaˁa oldu, vuku buldu

§ Ar waḳˁa ͭ وقعة zolay Fa nuvīs نويس zyazan (Fa nivistan, nuvīs نوستن, نويس zyazmak Ave ni-pişta- a.a., 'yazıya indirmek', to write down EFa/Ave ni+pais-, pişta/piχşta resmetmek, çizmek << HAvr *peig-1 )

Ar waḳār وقار z [#wḳr faˁāl msd.] ağırlık, ağırbaşlılık, soyluluk Ar waḳura وقُر zağırbaşlı ve soylu idi (Akad (w)aḳāru değerli veya pahalı olma Aram #yḳr יקר za.a. )

Ar wāḳiˁ واقع z [#wḳˁ fāˁil fa.] vuku bulan

Ar wāḳiˁa ͭ واقعة z [#wḳˁ fāˁilaͭ fa. f.] 1. başa gelen şey, olay, 2. rüya Ar waḳaˁa oldu, vuku buldu

Ar waḳf وقف z [#wḳf faˁl msd.] 1. durma, hareketsiz kalma, 2. bir mülkü veya nesneyi tanrıya (veya hayır işine) adama, böyle adanan mülk veya nesne Ar waḳafa وقف z1. durdu, hareketsiz kaldı, 2. bir şeyin önünde durdu, durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.