*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7685 adet kelime arandı.
Son arananlar: ahir, dek1, imla, İstanbul, pot, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ḏātu-r-riˀa ͭ ذات الرئة zakciğer iltihabı § Ar ḏāt2 ذات zözlenme, iltihap Ar riˀa ͭ رئة zakciğer

Ar *zawālī زوالي z [#zwl] zeval görmüş

Ar zāwiya ͭ زاوية z [#zwy fāˁilaͭ fa. f.] 1. köşe, açı, 2. ibadet için çekilinen köşe Ar zawā زوا zkatladı, kırdı, bir şeyi gizledi

Ar ḍaˁīf ضعيف z [#ḍˁf faˁīl sf.] a.a. Ar ḍaˁafa zayıf idi, zayıfladı

Ar ḍāˀiˁ ضائع z [#ḍyˁ fāˁil fa.] telef olmuş, mahv ve heder olmuş, kayıp Ar ḍāˁa ضاع zkaybetti

Ar zaˁāma ͭ زعامة z [#zˁm faˁālaͭ msd.] öncülük etme, önderlik Ar zaˁama زعم ziddia etti, öne düştü

Fa zabān/zubān زبان zdil << OFa (u)zvān a.a. Ave hizū-/hizvā- a.a.

Ar zabāni/zubāni زبان z1. silahlı muhafız, 2. cehennemde günahkârları ateşe itmekle görevli melek Ar zubāni زبانى zakrebin makas şeklindeki ön organı <? Ar zabn زبن z [#zbn] itme, kakma, kıstırma

§ Fa zabān زبان zdil Fa zad زد zçaldı (Fa zadan زدن zvurmak, çalmak )

?

Fa zabar زبر zyukarı, üstten << Fa az bar أز بر züstten

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.