*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1391 adet kelime arandı.
Son arananlar: emir, metretul, üniversite, imla, sürrealizm, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa zan زن zvuran, çalan, çalgı çalan Fa zadan, zan- زدن, زن zvurmak, çalmak, darbetmek

zen

İng zen Budist eğitimde bir yöntem Prakrit zēn meditasyon, içe bakma << Sans dhyāna ध्यान za.a. Sans dhyāti bakmak, düşünmek << HAvr *dheiə- görmek, bakmak

Ar zancabīl زنجبيل zkökü baharat olarak kullanılan bir bitki, zingiber oficinale Aram zangəbīl זנגביל za.a. Sans śrŋgavēra शृङ्गवेर z"boynuz gövde?", a.a. § Sans śrŋga boynuz (<< HAvr *krən-go- a.a. HAvr *ker-1 kafatası, boynuz ) Sans vēra gövde, beden, safran bitkisi

Ar zancī زنجى zkara derili, Afrikalı Fa zangī زنگى z"paslı", a.a. Fa zang/jang زنگ/ژنگ zpas

Fa sangīn سنگين ztaştan yapılmış, (kıymetli) taşlarla süslü, murassa, ağır, pahalı Fa sang سنگ ztaş

Fr zénith astronomide göğün en yüksek noktası, başucu Ar samtu-r-raˀs سمت الرأس zbaşucu, düz yukarı Ar samt سمت zyön, taraf

Fa zan زن zkadın << OFa zan a.a. (Sans cáni- a.a. ) << HAvr *gʷen- a.a.

öz (Luftschiff) Graf Zeppelin Luftschiffbau Zeppelin AG tarafından 1928'de imal edilen yönlendirilebilen uçuş aracının adı öz Ferdinand von Zeppelin Alman sanayici (1838-1917)

zer

Fa/OFa zar زر zaltın << EFa *zarna- a.a. Ave zari- a.a.

Fa zardalū زرد ألو z"sarı erik", kayısı § Fa zard زرد zsarı (Ave zairita- a.a. ) Fa ālū آلو zerik

Fa zarde زرده z1. sarı renk, sarı şey, altın gibi, 2. safran << OFa zardak a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.