Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

ana+ önekiyle yapılan kelimeler

Yukarı veya eskiye yönelme bildiren Eski Yunanca edat ve önek.