çarçur

çapraz

Fa çap-rāst چپ راست z«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı § Fa çap چپ zaykırı, sol (Fa çapīdan چپيدن zdönmek, sapmak ) Fa rāst راست zdüz, sağ

çapul

OTü çapağul akıncı OTü çap- koşmak, dörtnala gitmek, akın etmek +AgUl

çaput

<< ETü çapġut örme giysi ETü çap- vurmak? +Ut

çar1

Rus tsar imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri

çar3 naçar
çarçur

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol çar çur yédi [acele ve gürültü ile yedi] (...) şar şur [şiddetle yağan yağmur sesi] [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
çarçur etmek: Gereksiz yere harcamak.

<< ETü çar çur abur cubur (yemek) ≈ onom şar şur şapırtı sesi

 şar


14.08.2015
çardak

Fa çārṭāḳ چار طاق z«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane § Fa çār چار zdört Fa ṭāḳ طاق zkemer, tak

çare

Fa çār/çāra چاره/چار zderman, çözüm yolu << OFa çār/çārak a.a. (Kaynak: Nyberg 53.)≈ Ave çārā- a.a. (Kaynak: Barth sf. 584.)

çarık

<< ETü çaruk kaba ayakkabı

çariçe

Rus tsaritsa царица zçar eşi Rus tsar

çark

Fa çarχ چرخ ztekerlek, çark ≈ Ave çaχra- a.a. ≈ Sans çakrá चक्र za.a. << HAvr *kʷékʷlo-s tekerlek HAvr *kʷel- eksen etrafında dönmek, yuvarlanmak