çarık

çar1

Rus tsar imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri

çar3 naçar
çarçur

<< ETü çar çur abur cubur (yemek) ≈ onom şar şur şapırtı sesi

çardak

Fa çārṭāḳ چار طاق z«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane § Fa çār چار zdört Fa ṭāḳ طاق zkemer, tak

çare

Fa çār/çāra چاره/چار zderman, çözüm yolu << OFa çār/çārak a.a. (Kaynak: Nyberg 53.)≈ Ave çārā- a.a. (Kaynak: Barth sf. 584.)

çarık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaḏaġ atı çaruk küçi azuk [yayanın atı çarık, gücü azık - atasözü] (...) ol aḏakun çarukladı [[ayağına Türk usulü çarık giydi]]

<< ETü çaruk kaba ayakkabı

Not: Claus sf. 428 ETü çaruk "kaba ayakkabı" vs. edük "mamul ayakkabı" karşıtlığına dikkat çeker.


04.10.2017
çariçe

Rus tsaritsa царица zçar eşi Rus tsar

çark

Fa çarχ چرخ ztekerlek, çark ≈ Ave çaχra- a.a. ≈ Sans çakrá चक्र za.a. << HAvr *kʷékʷlo-s tekerlek HAvr *kʷel- eksen etrafında dönmek, yuvarlanmak

çarliston

İng charleston 1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent öz Charles İngiltere kralı II Charles (1660-1685)

çarmıh

Fa çārmīχ چار ميخ z«dört çivi», haç

çarp|mak

<< ETü çalp-/çal-/çap- vurmak, çalmak, yağmalamak, bulaştırmak