çardak

çapraz

Fa çap-rāst چپ راست z«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı § Fa çap چپ zaykırı, sol (Fa çapīdan چپيدن zdönmek, sapmak ) Fa rāst راست zdüz, sağ

çapul

OTü çapağul akıncı OTü çap- koşmak, dörtnala gitmek, akın etmek +AgUl

çaput

<< ETü çapġut örme giysi ETü çap- vurmak? +Ut

çar2

Rus tsar imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri

çarçur

<< ETü çar çur abur cubur (yemek) ≈ onom şar şur şapırtı sesi

çardak

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kiler ü çārṭāḳ u ambārlar dolar [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Farisîde köşk ve çārṭāḳ چار طاق Türkīde amme galat edip çardak چاردق derler ve taşdan yapılmış kârgir oda demektir.

Fa çārṭāḳ چار طاق z«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane § Fa çār چار zdört Fa ṭāḳ طاق zkemer, tak

 çehar, tak1


16.04.2015
çare

Fa çār/çāra چاره/چار zyöntem, çözüm yolu << OFa çārak a.a. ≈ Ave çārā a.a.

çarık

<< ETü çaruk kaba ayakkabı

çariçe

Rus tsar +IçA

çark

Fa çarχ چرخ ztekerlek, çark ≈ Ave çaχra- a.a. ≈ Sans çakrá चक्र za.a. << HAvr *kʷekʷlo-s tekerlek HAvr *kʷel-1 ekseni etrafında dönmek, yuvarlanmak

çarliston

İng charleston 1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent öz Charles İngiltere kralı II Charles (1660-1685)