çift frame

çıtır

onom kırılma veya çatlama veya gıcırdama sesi

çıvgar

Yun zevgári(on) ζευγάρι z [küç.] çift, çift koşulan hayvan EYun zeûgos ζεῦγος zçift +arion

çıyan

<< ETü çadan akrep ETü çat- vurmak, sokmak +(g)An

çiçek

<< ETü çeçek çiçek

çift

Fa cuft جفت zeş, iki şeyin biri, çift koşulan öküz << OFa cuχt a.a. ≈ Ave yuχta- a.a. << HAvr *i̯ug-to- HAvr *i̯ewg- çift koşmak, iki şeyi birleştirmek

çifte

Fa cufte چفته zçift nesne Fa cuft çift +a

çiftlik

Fa cuft جفت zçift, özellikle bir çift öküz

çigan

Fr tsigane çingene Mac cigány çingene Yun tsingána τσιγγάνα z

çiğ

<< ETü çīg ıslak, nemli ≈ ETü yīg pişmemiş (özellikle et), ham

çiğdem

<< ETü çigidem bir bitki adı ≈ ETü yigde iğde

çiğit

≈ TTü çiğirt/çiğirdim/çiğirdek çekirdek << ETü çigit pamuk çekirdeği