çift

çıtı pıtı

onom çıt pıt/çıtır pıtır

çıtır

onom kırılma veya çatlama veya gıcırdama sesi

çıvgar

Yun zevgári(on) ζευγάρι z [küç.] çift, çift koşulan hayvan EYun zeûgos ζεῦγος zçift +arion

çıyan

<< ETü çadan akrep ETü çat- vurmak, sokmak +(g)An

çiçek

<< ETü çeçek çiçek

çift

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
yasladı tişi cifti üze [kadın eşi için yas tuttu] (...) nikāḥ ḳılıştılar = cüftleşdiler [ Codex Cumanicus, 1303]
par [eş] - Fa: hamta - Tr: gift [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çiftleşmek: Copulari.

Fa cuft جفت zeş, iki şeyin biri, çift koşulan öküz << OFa cuχt a.a. ≈ Ave yuχta- a.a. << HAvr *i̯ug-to- HAvr *i̯ewg- çift koşmak, iki şeyi birleştirmek

Not: Karş. Kürd coxt (a.a.). • Aynı HAv kökten EYun zygón, zeûgos "çift", zeûgma, Lat iungere, iugum, İng yoke, Sans yóga "boyunduruk, çift koşma". Ar zawc "çift" sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır.

Benzer sözcükler: çiftlemek, çiftleşmek, çiftleşme, çiftletmek

Bu maddeye gönderenler: çifte, çiftlik, conta (cunta, konjonktivit), zevç (çıvgar, izdivaç, zevce), zigot


22.09.2017
çifte

Fa cufte چفته zçift nesne Fa cuft çift +a

çiftlik

Fa cuft جفت zçift, özellikle bir çift öküz

çigan

Fr tsigane çingene Mac cigány çingene Yun tsingána τσιγγάνα z

çiğ

<< ETü çīg ıslak, nemli ≈ ETü yīg pişmemiş (özellikle et), ham

çiğdem

<< ETü çigidem bir bitki adı ≈ ETü yigde iğde