âkit

akit

Ar ˁaḳd عقد z [#ˁḳd faˁl msd.] 1. düğümleme, bağlama, mec. bir araya gelme ve getirme, toplama veya toplanma, 2. bağ, düğüm, sözleşme Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi, ilikledi

âkit

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol ˁāḳıdān-i encümen-i ibtihāc istıkbāline mübāderet eylediler [o mutluluk birliğini aktedenleri karşılamaya giriştiler]

Ar ˁāḳid عاقد z [#ˁḳd fāˁil fa.] akteden, sözleşme yapan Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi

 akit


18.07.2014