âlem

alem

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalam علم z "simge, işaret, belirti, sancak, bayrak" sözcüğünden alıntıdır.

âlem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
törütti tilek teg tözü ˁālamıġ [yarattı dilediği gibi bütün alemi] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
kim bugun toχdi barča elm kutkardači [kim bugün doğdu, tüm alemin kurtarıcısıdır] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
girü ˁirfān ˁālemine [bilgi dünyasına] ṭaldılar "... çalgılı toplantı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ˁālem: (...) 5. Cemiyet, cemaat. Eğlence ˁālemi.

Köken

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālam عالم z "dünya, kâinat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁālam עלם z "devir, çağ, şimdiki dünya, evren (Yunanca aiōn karşılığı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˁōlām עולם z "devir, çağ, şimdiki dünya" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

▪ Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 209. Rabōn ha-ˁōlāmīm "rabbül âlemîn" deyimi Musevi ilahiyatında sıklıkla kullanılır.

Benzer sözcükler

âlem yapmak, âlemci, bezmiâlem, harcıâlem

Bu maddeye gönderenler

âlemîn, elalem, harcıalem


11.05.2015